شرکت الکتروبرنا

ما و مشتریانمان در یکسو هستیم


ارستر و برقگیر آلمان (OBO)

ارستر مدل OBO CNS3-D-D

ارستر مدل OBO CNS3-D-D

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V20-C 1+FS-280

ارستر مدل OBO V20-C 1+FS-280

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V50-B+C/3+NPE+FS

ارستر مدل OBO V50-B+C/3+NPE+FS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO FLD 12

ارستر مدل OBO FLD 12

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V10 Compact 255

ارستر مدل OBO V10 Compact 255

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V50-B+C/3+NPE-280

ارستر مدل OBO V50-B+C/3+NPE-280

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO VF 60-AC/DC

ارستر مدل OBO VF 60-AC/DC

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V25-B+C/3+NPE

ارستر مدل OBO V25-B+C/3+NPE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO C25-B+C/1

ارستر مدل OBO C25-B+C/1

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل  OBO V10-C/3+NPE

ارستر مدل OBO V10-C/3+NPE

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V20-C 1+NPE+FS

ارستر مدل OBO V20-C 1+NPE+FS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V25-B+C 1+NPE+FS

ارستر مدل OBO V25-B+C 1+NPE+FS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V10-C/3+NPE+FS

ارستر مدل OBO V10-C/3+NPE+FS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V50-B+C/0-300 PV

ارستر مدل OBO V50-B+C/0-300 PV

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V10-C/1-280

ارستر مدل OBO V10-C/1-280

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO FLD 48

ارستر مدل OBO FLD 48

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO PS4-B+C/TNS+FS

ارستر مدل OBO PS4-B+C/TNS+FS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدلOBO USM-A

ارستر مدلOBO USM-A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO VF 24-AC/DC

ارستر مدل OBO VF 24-AC/DC

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V10-C/1+NPE-280

ارستر مدل OBO V10-C/1+NPE-280

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس الکتروبرنا

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-چهاردانگه-شاطره - روبروی بانک صادرات - پلاک 420

تلفن : 021-55263471~2

وب سایت : www.electrooborna.com


جستجو درمحصولات


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-55263471~2

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.electrooborna.com