شرکت الکتروبرنا

ما و مشتریانمان در یکسو هستیم


ارستر و برقگیر آلمان (OBO)

ارستر مدلOBO FC-D

ارستر مدلOBO FC-D

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدلOBO USM-A

ارستر مدلOBO USM-A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V10-C/1-280

ارستر مدل OBO V10-C/1-280

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO C25-B+C/1

ارستر مدل OBO C25-B+C/1

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V20-C 1-280

ارستر مدل OBO V20-C 1-280

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V20-C 1+FS-280

ارستر مدل OBO V20-C 1+FS-280

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO VF12 AC/DC

ارستر مدل OBO VF12 AC/DC

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V10-C/1+NPE-280

ارستر مدل OBO V10-C/1+NPE-280

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدلOBO FLD 5

ارستر مدلOBO FLD 5

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO CNS3-D-D

ارستر مدل OBO CNS3-D-D

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO VF 48-AC/DC

ارستر مدل OBO VF 48-AC/DC

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO VF 230-AC/DC

ارستر مدل OBO VF 230-AC/DC

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO VF 60-AC/DC

ارستر مدل OBO VF 60-AC/DC

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO VF 24-AC/DC

ارستر مدل OBO VF 24-AC/DC

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V20-C 1+NPE+FS

ارستر مدل OBO V20-C 1+NPE+FS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V25-B+C 1-280

ارستر مدل OBO V25-B+C 1-280

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO V25-B+C 1+FS-280

ارستر مدل OBO V25-B+C 1+FS-280

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO MC 50-B-OS

ارستر مدل OBO MC 50-B-OS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO FLD 24

ارستر مدل OBO FLD 24

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارستر مدل OBO FLD 48

ارستر مدل OBO FLD 48

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس الکتروبرنا

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-چهاردانگه-شاطره - روبروی بانک صادرات - پلاک 420

تلفن : 021-55263471~2

وب سایت : www.electrooborna.com


جستجو درمحصولات


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-55263471~2

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.electrooborna.com