شرکت الکتروبرنا

ما و مشتریانمان در یکسو هستیم


رله امرن مالزی (omron)

رله امرن (OMRON) دو کنتاکت 25 آمپر مدل G7L-1A-TUBJ AC48

رله امرن (OMRON) دو کنتاکت 25 آمپر مدل G7L-1A-TUBJ AC48

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله امرن (OMRON) چهار کنتاکت 10 آمپر	LY4N AC24

رله امرن (OMRON) چهار کنتاکت 10 آمپر LY4N AC24

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

رله امرن (OMRON) چهار کنتاکت 10 آمپر LY4N AC110

رله امرن (OMRON) چهار کنتاکت 10 آمپر LY4N AC110

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله امرن (OMRON) چهار کنتاکت 10 آمپر LY4N AC12

رله امرن (OMRON) چهار کنتاکت 10 آمپر LY4N AC12

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله امرن (OMRON) چهار کنتاکت 10 آمپر LY4N DC24

رله امرن (OMRON) چهار کنتاکت 10 آمپر LY4N DC24

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله امرن (OMRON) چهار کنتاکت 10 آمپر LY4N DC12

رله امرن (OMRON) چهار کنتاکت 10 آمپر LY4N DC12

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله plc امرن (OMRON) ریلی 6 آمپر مدل G2RV-SL700-AC230

رله plc امرن (OMRON) ریلی 6 آمپر مدل G2RV-SL700-AC230

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله امرن (OMRON) دو کنتاکت 25 آمپر مدل G7L-1A-TUBJ AC110

رله امرن (OMRON) دو کنتاکت 25 آمپر مدل G7L-1A-TUBJ AC110

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله امرن (OMRON) دو کنتاکت 25 آمپر مدل G7L-1A-TUBJ AC240

رله امرن (OMRON) دو کنتاکت 25 آمپر مدل G7L-1A-TUBJ AC240

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله امرن (OMRON) چهار کنتاکت 10 آمپر LY4N AC240

رله امرن (OMRON) چهار کنتاکت 10 آمپر LY4N AC240

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله امرن (OMRON) دو کنتاکت 25 آمپر مدل G7L-1A-TUBJ DC12

رله امرن (OMRON) دو کنتاکت 25 آمپر مدل G7L-1A-TUBJ DC12

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

رله plc امرن (OMRON) ریلی 6 آمپر مدل G2RV-SL700-AC110

رله plc امرن (OMRON) ریلی 6 آمپر مدل G2RV-SL700-AC110

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله امرن (OMRON) دو کنتاکت 25 آمپر مدل G7L-1A-TUBJ DC24

رله امرن (OMRON) دو کنتاکت 25 آمپر مدل G7L-1A-TUBJ DC24

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله plc امرن (OMRON) ریلی 6 آمپر مدل G2RV-SL700DC6

رله plc امرن (OMRON) ریلی 6 آمپر مدل G2RV-SL700DC6

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله امرن (OMRON) دو کنتاکت با LED مدل G2R2-SNI-DC220

رله امرن (OMRON) دو کنتاکت با LED مدل G2R2-SNI-DC220

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله plc امرن (OMRON) ریلی 6 آمپر مدل G2RV-SL700-AC/DC24

رله plc امرن (OMRON) ریلی 6 آمپر مدل G2RV-SL700-AC/DC24

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله plc امرن (OMRON) ریلی 6 آمپر مدل G2RV-SL700-DC24

رله plc امرن (OMRON) ریلی 6 آمپر مدل G2RV-SL700-DC24

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله plc امرن (OMRON) ریلی 6 آمپر مدل G2RV-SL700-DC12

رله plc امرن (OMRON) ریلی 6 آمپر مدل G2RV-SL700-DC12

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله امرن (OMRON) دو کنتاکت گرد 10 آمپر MK2PN-I AC110

رله امرن (OMRON) دو کنتاکت گرد 10 آمپر MK2PN-I AC110

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله امرن (OMRON) سه کنتاکت گرد 10 آمپر MK3PN-IDC110

رله امرن (OMRON) سه کنتاکت گرد 10 آمپر MK3PN-IDC110

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس الکتروبرنا

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-چهاردانگه-شاطره - روبروی بانک صادرات - پلاک 420

تلفن : 021-55263471~2

وب سایت : www.electrooborna.com


جستجو درمحصولات


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-55263471~2

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.electrooborna.com