شرکت الکتروبرنا

ما و مشتریانمان در یکسو هستیم


رله ssr الکو ایتالیا (Elco)

رله PLC SSR الکو 4 آمپر مدل SAP-04240B

رله PLC SSR الکو 4 آمپر مدل SAP-04240B

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله PLC SSR الکو 10 آمپر مدل SDP-1024B

رله PLC SSR الکو 10 آمپر مدل SDP-1024B

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله SSR الکو (سالید استیت) 70 آمپر مدل SSR08-70280AS

رله SSR الکو (سالید استیت) 70 آمپر مدل SSR08-70280AS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله SSR الکو (سالید استیت) 50 آمپر مدل SSR08-50280AS

رله SSR الکو (سالید استیت) 50 آمپر مدل SSR08-50280AS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله SSR الکو (سالید استیت) 90 آمپر مدل SSR860-90480CS

رله SSR الکو (سالید استیت) 90 آمپر مدل SSR860-90480CS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله PLC SSR الکو 2 آمپر مدل EZD-24D-RS224

رله PLC SSR الکو 2 آمپر مدل EZD-24D-RS224

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله PLC SSR الکو 8 آمپر مدل SD-0824A

رله PLC SSR الکو 8 آمپر مدل SD-0824A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله سه فاز SSR الکو 90 آمپر مدل SC3-12D90480A

رله سه فاز SSR الکو 90 آمپر مدل SC3-12D90480A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 2 قطعه

رله SSR الکو (سالید استیت) 25 آمپر مدل SSR860-25240BS

رله SSR الکو (سالید استیت) 25 آمپر مدل SSR860-25240BS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله PLC SSR الکو  8 آمپر مدل SD-0824B

رله PLC SSR الکو 8 آمپر مدل SD-0824B

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله SSR الکو (سالید استیت) 40 آمپر مدل SSR860-40240BS

رله SSR الکو (سالید استیت) 40 آمپر مدل SSR860-40240BS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله SSR الکو (سالید استیت) مدل SSR08-10480AS

رله SSR الکو (سالید استیت) مدل SSR08-10480AS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله SSR الکو (سالید استیت) 70 آمپر مدل SSR08-70480CS

رله SSR الکو (سالید استیت) 70 آمپر مدل SSR08-70480CS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله SSR الکو (سالید استیت) 50 آمپر مدل SSR08-50660AS

رله SSR الکو (سالید استیت) 50 آمپر مدل SSR08-50660AS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله PLC SSR الکو 6 آمپر مدل SDP-0624B

رله PLC SSR الکو 6 آمپر مدل SDP-0624B

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله PLC SSR الکو  6 آمپر مدل SA-06240B

رله PLC SSR الکو 6 آمپر مدل SA-06240B

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله PLC SSR الکو 4 آمپر مدل SAP-04240A

رله PLC SSR الکو 4 آمپر مدل SAP-04240A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله SSR الکو (سالید استیت) 90 آمپر مدل SSR08-90660AS

رله SSR الکو (سالید استیت) 90 آمپر مدل SSR08-90660AS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله سه فاز SSR الکو 75 آمپر مدل SC3-12D75480C

رله سه فاز SSR الکو 75 آمپر مدل SC3-12D75480C

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 2 قطعه

رله سه فاز SSR الکو 50 آمپر مدل SC3-12D50480C

رله سه فاز SSR الکو 50 آمپر مدل SC3-12D50480C

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 2 قطعه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس الکتروبرنا

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-چهاردانگه-شاطره - روبروی بانک صادرات - پلاک 420

تلفن : 021-55263471~2

وب سایت : www.electrooborna.com


جستجو درمحصولات


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-55263471~2

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.electrooborna.com