شرکت الکتروبرنا

ما و مشتریانمان در یکسو هستیم


رله ssr الکو ایتالیا (Elco)

رله SSR الکو 5 آمپر مدل SSR20-524C

رله SSR الکو 5 آمپر مدل SSR20-524C

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله SSR الکو  2 آمپر مدل SSR01A-2240

رله SSR الکو 2 آمپر مدل SSR01A-2240

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله PLC SSR الکو 4 آمپر مدل SAP-04240B

رله PLC SSR الکو 4 آمپر مدل SAP-04240B

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله SSR الکو  2 آمپر مدل SSR01D-224

رله SSR الکو 2 آمپر مدل SSR01D-224

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله PLC SSR الکو 3 آمپر مدل SSR21-3240C

رله PLC SSR الکو 3 آمپر مدل SSR21-3240C

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله PLC SSR الکو 2 آمپر مدل EZD-24D-RS224

رله PLC SSR الکو 2 آمپر مدل EZD-24D-RS224

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله SSR الکو (سالید استیت) مدل SSR08-10480AS

رله SSR الکو (سالید استیت) مدل SSR08-10480AS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله SSR الکو (سالید استیت) 25 آمپر مدل SSR08-25480AS

رله SSR الکو (سالید استیت) 25 آمپر مدل SSR08-25480AS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله SSR الکو (سالید استیت) 40 آمپر مدل SSR08-40480A

رله SSR الکو (سالید استیت) 40 آمپر مدل SSR08-40480A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله SSR الکو (سالید استیت) 25 آمپر مدل SSR08-25480CS

رله SSR الکو (سالید استیت) 25 آمپر مدل SSR08-25480CS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله PLC SSR الکو 8 آمپر مدل SD-0824A

رله PLC SSR الکو 8 آمپر مدل SD-0824A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله SSR الکو (سالید استیت) 40 آمپر مدل SSR08-40480AS

رله SSR الکو (سالید استیت) 40 آمپر مدل SSR08-40480AS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله PLC SSR الکو  8 آمپر مدل SD-0824B

رله PLC SSR الکو 8 آمپر مدل SD-0824B

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله SSR الکو (سالید استیت) 50 آمپر مدل SSR08-50660AS

رله SSR الکو (سالید استیت) 50 آمپر مدل SSR08-50660AS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله SSR الکو (سالید استیت) 50 آمپر مدل SSR08-50280AS

رله SSR الکو (سالید استیت) 50 آمپر مدل SSR08-50280AS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 10 قطعه

رله PLC SSR الکو 6 آمپر مدل SDP-0624A

رله PLC SSR الکو 6 آمپر مدل SDP-0624A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله PLC SSR الکو 4 آمپر مدل SAP-04240A

رله PLC SSR الکو 4 آمپر مدل SAP-04240A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله PLC SSR الکو 3 آمپر مدل SDP-0324B

رله PLC SSR الکو 3 آمپر مدل SDP-0324B

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله PLC SSR الکو 10 آمپر مدل SDP-1024A

رله PLC SSR الکو 10 آمپر مدل SDP-1024A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه

رله PLC SSR الکو 6 آمپر مدل SDP-0624B

رله PLC SSR الکو 6 آمپر مدل SDP-0624B

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 5 قطعه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس الکتروبرنا

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-چهاردانگه-شاطره - روبروی بانک صادرات - پلاک 420

تلفن : 021-55263471~2

وب سایت : www.electrooborna.com


جستجو درمحصولات


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-55263471~2

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.electrooborna.com