شرکت الکتروبرنا

ما و مشتریانمان در یکسو هستیم


رله الکترونیکی و ابزاردقیق برنا الکترونیک (BORNA)

CT کوربالانس با قطر 28 سانتیمتر برنا مدل CT/28

CT کوربالانس با قطر 28 سانتیمتر برنا مدل CT/28

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ترانسدیوسر جریانی با تغذیه DC برنا مدل TRI

ترانسدیوسر جریانی با تغذیه DC برنا مدل TRI

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ترانسدیوسر ولتاژی با تغذیه DC برنا مدل TRU

ترانسدیوسر ولتاژی با تغذیه DC برنا مدل TRU

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ترانسدیوسر جریانی با تغذیه AC برنا مدل TRI

ترانسدیوسر جریانی با تغذیه AC برنا مدل TRI

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ترانسدیوسر ولتاژی با تغذیه AC برنا مدل TRU

ترانسدیوسر ولتاژی با تغذیه AC برنا مدل TRU

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

مولتیمتر سه فاز شش نمایشگر برنا مدل MM3-6A

مولتیمتر سه فاز شش نمایشگر برنا مدل MM3-6A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

CT کوربالانس باقطر 15 سانتیمتر برنا مدل CT/15

CT کوربالانس باقطر 15 سانتیمتر برنا مدل CT/15

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

CT کوربالانس با قطر 8 سانتیمتر برنا مدل CT/08

CT کوربالانس با قطر 8 سانتیمتر برنا مدل CT/08

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

مولتیمتر سه فاز چهارنمایشگر برنا مدل MM3-4A

مولتیمتر سه فاز چهارنمایشگر برنا مدل MM3-4A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ارت فالت نوع کوربالانسی برنا مدل BORNA EFZ

ارت فالت نوع کوربالانسی برنا مدل BORNA EFZ

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

ارت فالت باتری برنا مدل BORNA BFR

ارت فالت باتری برنا مدل BORNA BFR

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

آمپرمتر سه فاز سه نمایشگر برنا مدل AM3-3A

آمپرمتر سه فاز سه نمایشگر برنا مدل AM3-3A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

کسینوس فی متر تکفاز یک نمایشگربرنا مدل PF1-1B

کسینوس فی متر تکفاز یک نمایشگربرنا مدل PF1-1B

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

کسینوس فی متر تکفاز یک نمایشگر برنا مدل PF1-1A

کسینوس فی متر تکفاز یک نمایشگر برنا مدل PF1-1A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

آمپرمتر تک فاز یک نمایشگر برنا مدل AM1-1A

آمپرمتر تک فاز یک نمایشگر برنا مدل AM1-1A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ولت متر و فرکانسمتر تکفاز یک نمایشگربرنا مدل VF1-1B

ولت متر و فرکانسمتر تکفاز یک نمایشگربرنا مدل VF1-1B

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ولت متر سه فاز یک نمایشگر برنا مدل VM3-1B

ولت متر سه فاز یک نمایشگر برنا مدل VM3-1B

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

آمپرمتر تک فازیک نمایشگر برنا مدل AM1-1B

آمپرمتر تک فازیک نمایشگر برنا مدل AM1-1B

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ولت متر و فرکانسمتر تکفاز یک نمایشگر برنا مدل VF1-1A

ولت متر و فرکانسمتر تکفاز یک نمایشگر برنا مدل VF1-1A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه

ولت متر سه فاز یک نمایشگر برنا مدل VM3-1A

ولت متر سه فاز یک نمایشگر برنا مدل VM3-1A

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 دستگاه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس الکتروبرنا

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-چهاردانگه-شاطره - روبروی بانک صادرات - پلاک 420

تلفن : 021-55263471~2

وب سایت : www.electrooborna.com


جستجو درمحصولات


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-55263471~2

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.electrooborna.com