شرکت الکتروبرنا

ما و مشتریانمان در یکسو هستیم


رله و تایمر (ABB)

برق گیر 3 فاز تایپ 2مدلABB OVR-T2-4L-40-275S-P-TS

برق گیر 3 فاز تایپ 2مدلABB OVR-T2-4L-40-275S-P-TS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 3 فاز تایپ 2مدلABB OVR-T2-4L-40-275S-P

برق گیر 3 فاز تایپ 2مدلABB OVR-T2-4L-40-275S-P

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 1 فاز تایپ 2مدل ABB OVR-T2-40-275S-P-TS

برق گیر 1 فاز تایپ 2مدل ABB OVR-T2-40-275S-P-TS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 1 فاز تایپ 2مدلABB  OVR-T2-40-275S-P

برق گیر 1 فاز تایپ 2مدلABB OVR-T2-40-275S-P

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 3 فاز تایپ 2مدلABB OVR-T2-3N-40-275S-P-TS

برق گیر 3 فاز تایپ 2مدلABB OVR-T2-3N-40-275S-P-TS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 3 فاز تایپ 2مدلABB  OVR-T2-3N-40-275S-P

برق گیر 3 فاز تایپ 2مدلABB OVR-T2-3N-40-275S-P

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 3 فاز تایپ 2مدل ABB OVR-T2-3L-40-275S-P-TS

برق گیر 3 فاز تایپ 2مدل ABB OVR-T2-3L-40-275S-P-TS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 3 فاز تایپ 2 مدلABB OVR-T2-3L-40-275S-P

برق گیر 3 فاز تایپ 2 مدلABB OVR-T2-3L-40-275S-P

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 1 فاز تایپ 2مدل ABB OVE-T2-1N-40-275S-P-TS

برق گیر 1 فاز تایپ 2مدل ABB OVE-T2-1N-40-275S-P-TS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 1 فاز تایپ 2 مدلABB OVE-T2-1N-40-275S-P

برق گیر 1 فاز تایپ 2 مدلABB OVE-T2-1N-40-275S-P

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 3 فاز تایپ 2+1مدلABB OVR-T1-3N-25-255-TS

برق گیر 3 فاز تایپ 2+1مدلABB OVR-T1-3N-25-255-TS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 3 فاز تایپ 2+1مدلABB OVR-T1-3N-25-255

برق گیر 3 فاز تایپ 2+1مدلABB OVR-T1-3N-25-255

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 3 فاز تایپ 2+1مدلABB OVR-T1-4L-25-255-TS

برق گیر 3 فاز تایپ 2+1مدلABB OVR-T1-4L-25-255-TS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 3 فاز تایپ 2+1مدلABB OVR-T1-4L-25-255

برق گیر 3 فاز تایپ 2+1مدلABB OVR-T1-4L-25-255

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 3 فاز تایپ 2+1مدلABB  OVR-T1-3L-25-255-TS

برق گیر 3 فاز تایپ 2+1مدلABB OVR-T1-3L-25-255-TS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 3 فاز تایپ 2+1مدلABB  OVR-T1-3L-25-255

برق گیر 3 فاز تایپ 2+1مدلABB OVR-T1-3L-25-255

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 1 فاز تایپ 2+1 مدلABB OVR-T1-25-255

برق گیر 1 فاز تایپ 2+1 مدلABB OVR-T1-25-255

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 1 فاز تایپ 2+1 مدلABB OVR-T1-1N-25-255-TS

برق گیر 1 فاز تایپ 2+1 مدلABB OVR-T1-1N-25-255-TS

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 1 فاز تایپ 2+1 مدل ABB OVR-T1-1N-25-255

برق گیر 1 فاز تایپ 2+1 مدل ABB OVR-T1-1N-25-255

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه

برق گیر 3 فاز تایپ 2+1 مدلABB OVR-T1-100-N

برق گیر 3 فاز تایپ 2+1 مدلABB OVR-T1-100-N

توقف تولید و فروش

حداقل سفارش : 1 قطعه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس الکتروبرنا

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-چهاردانگه-شاطره - روبروی بانک صادرات - پلاک 420

تلفن : 021-55263471~2

وب سایت : www.electrooborna.com


جستجو درمحصولات


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-55263471~2

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.electrooborna.com